Auxiliares Policía Local

ANUNCIO

No Boletín Oficial da Provincia de data 17/04/2017 publícanse as bases de referencia. O prazo de presentación de instancias é o seguinte: 18 a 24 de abril de 2017, ámbolos inclusive.

“BASES PARA A CONTRATACIÓN, EN […]

Lista de espera para conserxe de edificios municipais

RESULTADO DO SORTEO PARA DIRIMIR OS EMPATES ENTRE OS ASPIRANTES APROBADOS E DETERMINACIÓN DA LISTA PARA A COBERTURA DA PRAZA DE CONSERXE DE EDIFICIOS MUNICIPAIS.

Ver listado definitivo: VER RESULTADO

 

ANUNCIO: CELEBRACIÓN DE SORTEO PARA DETERMINACIÓN DA […]