Bases reguladoras de subvencións dirixidas ás entidades medioambientais para o ano 2016

O Concello das Pontes de García Rodríguez quere pola presente convocatoria dar apoio ás entidades medio ambientais e contribuír para que acaden os obxectivos que lles son propios, a fomentar a participación da cidadanía en […]

Bases reguladoras: subvencións ás asociacións veciñais

O Concello das Pontes de García Rodríguez quere pola presente convocatoria dar apoio ás Asociacións Veciñais e contribuír para que acaden os obxectivos que lles son propios, a fomentar a participación da cidadanía en cada ámbito de […]

Bases reguladoras de subvencións dirixidas ás entidades culturais para o ano 2016

Bases reguladoras de subvencións dirixidas ás entidades culturais para o ano 2016

FINALIDADE E OBXECTO.

O Concello das Pontes de García Rodríguez quere pola presente convocatoria dar apoio ás entidades culturais e contribuír para que acaden os obxectivos […]

Publicación das bases do Concello de As Pontes para subvencións a entidades deportivas

Convocatoria de Subvencións do Concello de As Pontes, dirixidas a ENTIDADES DEPORTIVAS para este ano 2016 (Publicada no BOP núm. 133 con data 14 de xullo de 2016). O prazo de presentación para solicitar estas […]