As Pontes, 30 de xaneiro| CURSO DE FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES: “DESENVOLVE O TEU MODELO DE NEGOCIO”

O prazo de inscrición ábrese o luns día 30 de xaneiro e termina o 10 de febreiro, no IPPEC de 8:00 a 15:00h.

O curso desenvolverase durante 8 venres de 16:00 h a 20:00 h na sala de xuntas do CAP (antiga estación de autobuses), dando comezo o venres 17 de febreiro, contemplando un total de 32 horas.

OBXECTIVOS: Proporcionar a formación, asesoramento e apoio necesario para que os alumnos poidan elaborar un plan de empresa. Facilitar ferramentas para que os participantes poidan profundar no seu autoconocimiento e o seu desenvolvemento persoal. Dotar aos participantes de coñecementos básicos e ferramentas sobre creación de empresas e xestión empresarial.

SESIÓN 1: ANÁLISE ESTRATÉXICA (análise do sector, estudo de mercado, fontes de información, análise da competencia, *DAFO)

SESIÓN 2: PLAN DE MÁRKETING ( produtos e servizos, criterios para fixar o prezo, canles de distribución, como atopar clientes, plan de comunicación, previsión de vendas.

SESIÓN 3: RECURSOS HUMANOS (contratos, bonificacións, selección de persoal, xestión de equipos, liderado.

SESIÓN 4: PLAN ECONÓMICO ( plan de investimentos, amortizacións, balance, conta de resultados, punto morto ou limiar de rendibilidade)

SESIÓN 5: XESTIÓN FINANCEIRA: (financiamento de proxectos, financiamento bancario, outras fontes de financiamento, axudas e subvencións)

SESIÓN 6: QUE TEÑO QUE SABER DE TEMAS MERCANTÍS E FISCAIS: (formas xurídicas, tramites de constitución, calendario fiscal, declaracións trimestrais, obrigación de reter, base impoñible e cota)

SESIÓN 7: IVE E IMPUESTO DE SOCIEDADES

SESIÓN 8: DESENVOLVEMENTO DO PLAN DE EMPRESA E RESOLUCIÓN DE DÚBIDAS.