Organización Municipal

Estrutura de Goberno

Valentín González Formoso
Valentín González Formoso Alcalde-Presidente
Mª Montserrat García Chavarría
Mª Montserrat García Chavarría
Primer Tenente Alcalde
Concelleira-Delegada da Área de Atención, Participación Cidadá e Desenvolvemento Local
Antonio Alonso Román
Antonio Alonso Román
Segundo Tenente Alcalde
Concelleiro-Delegado da Área de Facenda, Patrimonio, Urbanismo e Servizos.
José Alén Álvarez
José Alén Álvarez
Terceiro Tenente Alcalde
Concelleiro-Delegado da Área de Réxime Interno e Recursos Humanos
Antonio Lourés Rebolo
Antonio Lourés Rebolo
Cuarto Tenente Alcalde
Concelleiro-Delegado da Área de Infraestructuras
Jesús Tembrás Martínez
Jesús Tembrás Martínez
Quinto Tenente Alcalde
Concelleiro-Delegado da Área de Deportes e Xuventude
Antonio Castro Ferreiro
Antonio Castro Ferreiro
Concelleiro Delegado Especial de Servizos, Medio Rural e Seguridade Cidadá
Ana María Pena Purriños
Ana María Pena Purriños
Concelleira-Delegada Especial de Turismo, Hostalaría, Comercio e Emprego
Juan Carlos Romero Montero
Juan Carlos Romero Montero
Concelleiro-Delegado Especial de Industria
Sonia Sueiro Fernández
Sonia Sueiro Fernández
Concelleira-Delegada Especial de Cultura
María Isabel Fornos Corral
María Isabel Fornos Corral
Concelleira-Delegada Especial de Benestar Social

Organigrama Político

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL:

 • Valentín González Formoso
 • María Montserrat García Chavarria
 • Antonio Alonso Román
 • José Alén Alvárez
 • Ana María Pena Purriños
 • Sonia Sueiro Fernández
 • Antonio Castro Ferreiro
 • Antonio Lourés Rebolo
 • Jesús Tembrás Martínez
 • María Isabel Fornos Corral
 • Juan Carlos Romero Montero

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO:

 • Francisco Da Silva Bello
 • Silvia María Pardo Galdo
 • Raimundo Barro Cabarcos

XUNTOS POR AS PONTES:

 • María Jéssica Fernández Polo
 • Alberto Pellón García

GRUPO POPULAR:

 • Manuel Escourido Calvo

Comisións Informativas

Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio, Urbanismo e Servizos

Presidente: Antonio Alonso Román do PSdeG-PSOE

Vocales: Montserrat García Chavarría do PSdeG-PSOE, Jessica Fernández Polo de Xuntos por As Pontes, Silvia María Pardo Galdo do BNG e Manuel Escourido Calvo do PP

Comisión Informativa de Réxime Interno e Recursos Humanos

Presidente: José Alén Álvarez do PSdeG-PSOE

Vocal: Antonio Alonso Román do PSdeG-PSOE, Jessica Fernández Polo de Xuntos por As Pontes, Silvia María Pardo Galdo do BNG e Manuel Escourido Calvo do PP

Comisión Informativa de Atención, Participación Cidadá e Desenvolvemento Local

Presidente: Montserrat García Chavarría do PSdeG-PSOE

Vocal: Ana María Pena Purriños do PSdeG-PSOE, Jessica Fernández Polo de Xuntos por As Pontes, Silvia María Pardo Galdo do BNG e Manuel Escourido Calvo do PP

Comisión Informativa de Infraestructuras

Presidente: Antonio Lourés Rebolo

Vocal: Antonio Alonso Román do PSdeG-PSOE, Jessica Fernández Polo de Xuntos por As Pontes, Silvia María Pardo Galdo do BNG e Manuel Escourido Calvo do PP

Comisión Informativa de Deportes e Xuventude

Presidente: Jesús Tembrás Martínez

Vocal: José Alén Álvarez do PSdeG-PSOE, Jessica Fernández Polo de Xuntos por As Pontes, Silvia María Pardo Galdo do BNG e Manuel Escourido Calvo do PP

Comisión Informativa Especial de Contas

Presidente: Antonio Alonso Román do PSdeG-PSOE

Vocales: Montserrat García Chavarría do PSdeG-PSOE, Jessica Fernández Polo de Xuntos por As Pontes, Silvia María Pardo Galdo do BNG e Manuel Escourido Calvo do PP

Comisión Informativa Permanente de Patrimonio Histórico, que dictaminará os asuntos relativos ó Patrimonio Histórico integrado polos inmobles e obxectos mobles de interese artístico, histórico, paleontolóxico, arqueolóxico, etnográfico, científico, técnico, documental e bibliográfico, así como xacementos e zoas arqueolóxicas, e sitios saturáis, xardíns e parques que teñan valor artístico, histórico ou antopolóxico, nos casos previstos nos artigos 68 da L.A.L.G. e o 123 do R.O.F.

Presidente: Antonio Alonso Román do PSdeG-PSOE

Vocal: Antonio Castro Ferreiro do PSdeG-PSOE, Jessica Fernández Polo de Xuntos por As Pontes, Silvia María Pardo Galdo do BNG e Manuel Escourido Calvo do PP

Comisión Informativa Especial de análise para o Desenvolvemento do Lago das Pontes, que dinamitará as propostas da mesa xeral de estudo das propostas sobro o Lago das Pontes creadas mediante resolución da Alcaldía nº 1728/2010 do 27/9

Presidente: Ana María Pena Purriños do PSdeG-PSOE

Vocal: Montserrat García Chavarría do PSdeG-PSOE, Jessica Fernández Polo de Xuntos por As Pontes, Silvia María Pardo Galdo do BNG e Manuel Escourido Calvo do PP

Comisión Informativa Especial para o seguemento da tramitación  e aprobación do PXOM (Plan Xeral de Ordeación Municipal)

Presidente: Antonio Alonso Román do PSdeG-PSOE

Vocal: Montserrat García Chavarría do PSdeG-PSOE, Jessica Fernández Polo de Xuntos por As Pontes, Silvia María Pardo Galdo do BNG e Manuel Escourido Calvo do PP

Con carácter xeral para TODAS Comisións Informativas quedan nombrados como SUPLENTES:

Por Xuntos por As Pontes: Alberto Pellón García

Por Bloque Nacionalista Galego BNG: 1º Francisco Da Silva Vello e 2º Raimundo Barro Cabarcos