As Pontes albergará el VII Congreso Internacional sobre Patrimonio Industrial

El VII Congreso TICCIH sobre Patrimonio Industrial, patrocinado por el Concello de As Pontes y la Diputación de A Coruña se celebrará en As Pontes entre los días 5 y 8 de julio, con el objetivo de constituir un foro internacional sobre la conservación, la sostenibilidad, la regeneración y la potenciación del turismo en paisajes industriales.
Por otro lado, Xoan Carmona afirmó que “se espera una gran participación, con más de 60 ponentes ya inscritos”, por lo que las jornadas constituirán un gran “escaparate internacional para impulsar la imagen de Galicia como potencia industrial”.

Por el momento, ya está confirmada la asistencia de expertos de distintas comunidades como Andalucía, Cataluña, Castilla – La Mancha o Asturias, además de investigadores internacionales de nacionalidad alemana, italiana y portuguesa.
Por su parte, el comité científico del congreso está formado por Miguel Ángel Álvarez Areces (Presidente de TICCIH España) y miembros de las universidades de A Coruña, Santiago de Compostela, Zaragoza, Sevilla, Cantabria, Castilla ?La Mancha, Murcia, Complutense de Madrid, Valencia, León y Politécnica de Catalunya, además de las universidades portuguesas de Minho y Évora y de diversos centros de investigación.
Difusión del patrimonio industrial coruñés
Además de difundir As Pontes como capital del patrimonio industrial, la celebración del congreso también promocionará otros destinos de la provincia, puesto que el programa incluye un itinerario llamado “Luz, Agua y Carbón” que recorrerá las infraestructuras de las centrales térmicas y las minas, y una ruta guiada por las Fragas do Eume hasta el monasterio de Caaveiro, incluyendo una visita a las centrales hidroeléctricas del Eume y Ventureira.

AGENDA DEL VII CONGRESO PARA A CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO INDUSTRIAL E DA OBRA PÚBLICA EN ESPAÑA

PATRIMONIO INDUSTRIAL, REPERCUSIÓNS AMBIENTAIS E ESTRATEXIAS DE REXENERACIÓN TERRITORIAL

Datas: do 5 ao 8 de xullo de 2017

Lugar de celebración: As Pontes de García Rodríguez (A Coruña).

Inauguración: mércores, 5 de xullo, a partir das 19.00 horas no Auditorio Casa Dopeso.

Sábado 8 de xullo: Itinerario industrial “Luz, Auga e Carbón. Paisaxes ao descuberto”.

Domingo 9 de xullo: Ruta guiada polas Fragas do Eume ata o mosteiro de Caaveiro, con visita previa ás centrais hidroeléctricas do Eume e Ventureira.

CONTACTO. [email protected]

máis información en www.ticcih.es

TEMÁTICAS DO VII CONGRESO

1.-O PATRIMONIO INDUSTRIAL NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE: REPERCUSIÓNS AMBIENTAIS.

Coordinadores: Gerardo Cueto e Manuel Lara

Nesta sección expoñeranse as investigacións centrada en como os sectores económicos da minería, a metalurxia, a enerxía, a química, o téxtil, os bens de consumo e as infraestruturas, entre outros, alteraron o territorio producindo unha metamorfose transescalar na súa morfoloxía e a súa fisionomía, a cal ha de ser explicada, co rigor contextual do seu espazo e do seu tempo, para cada unha as diferentes fases do proceso da industrialización.

2. O PATRIMONIO INDUSTRIAL NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE: ESTRATEXIAS DE REXENERACIÓN TERRITORIAL.

Coordinadores: Xoan Carmona e Julián Sobrino

Nesta sección expoñeranse as investigacións sobre as iniciativas, tanto integrais como de carácter paliativo, que as empresas e as administracións públicas han desenvolvido para limitar ou eliminar os efectos dos impactos ambientais das actividades económicas. O rol que o patrimonio industrial desempeña nos procesos rexenerativos, a lexislación, os movementos ecoloxistas, as reivindicacións das asociacións de patrimonio industrial, os proxectos de rexeneración paisaxística, as intervencións artísticas sobre inmobles, infraestruturas ou paisaxes, os enfoques teóricos de corrección de impactos e as novas tecnoloxías de rexistro e análise son obxecto de estudo, así como o impacto social das actividades económicas en fase de crise.

3. O PATRIMONIO INDUSTRIAL NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE: PAISAXES Ao descuberto

Coordinadores Linarejos Cruz e Ainara Martínez Matía

Nesta sección expoñeranse as investigacións sobre as paisaxes da industrialización na súa multidimensionalidad: morfolóxica, sectorial, perceptiva, escalar, de localización, interpretativa e de preservación. Buscarase a exemplificación a través de casos e estratexias, de maneira que se poida abordar este tema cunha actualización crítica e propositiva que marque camiños de identificación, de salvagarda e de activación das paisaxes da industrialización. Serán obxecto de atención prioritaria as boas prácticas que expliquen as relacións existentes entre as empresas, as administracións e a teoría patrimonial.

4. O PATRIMONIO INDUSTRIAL NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE: TURISMO INDUSTRIAL.

Coordinadores: Mª del Carmen Cañizares e Pilar Biel

Nesta sección expoñeranse as investigacións que aborden a incidencia das novas prácticas culturais do turismo industrial en relación coa estrutura tipolóxica da oferta (parques culturais, itinerarios e museos). Así mesmo, analizarase a formación de técnicos e a creación de empresas turísticas adecuadas para a promoción deste sector. A intencionalidade básica consistirá en establecer a relación do desactivado patrimonio industrial e da industria viva, con proxectos e plans estratéxicos integrais de turismo das entidades administrativo-territoriais e das empresas, analizando esas actuacións no marco dos programas e das experiencias internacionais de turismo, desenvolvemento local e patrimonio industrial. Igualmente, contemplaranse proxectos de carácter didáctico dirixidos a estudantes e cidadanía en xeral, promovidos tanto polas administracións educativas como por asociacións, orientados á difusión e sensibilización cara ao Patrimonio Industrial.

NORMAS DE INSCRICIÓN E FICHA en www.ticcih.es