Circulación e vía pública

DESCARGAR

Solicitude de autorización para a ocupación (temporal) da vía pública

DESCARGAR
DESCARGAR

Licenzas e Vados

DESCARGAR
DESCARGAR

Solicitude de acondicionamento de camiños e terreos

DESCARGAR
DESCARGAR

Solicitude de licenza de instalación de terrazas

DESCARGAR
DESCARGAR

Solicitude de recollida de animais

DESCARGAR
DESCARGAR

Solicitude de tarxetas de estacionamento e accesibilidade para discapacitados

DESCARGAR
DESCARGAR

Comunicación previa para a colocación de rótulos e cartéis

DESCARGAR
DESCARGAR

Retirada do vehículo da vía pública

DESCARGAR
DESCARGAR

Solicitude de colectores e material urbano

DESCARGAR
DESCARGAR

Solicitude de puntos de luz

DESCARGAR
DESCARGAR

Solicitude de recollida de utensilios voluminosos

DESCARGAR