Directorio Telefónico

 • 981 453 116 Centralita Concello
 • 981 453 191 Polícia Local
 • 981 453 181 Obras e servizos
 • 667 129 360 Punto limpo
 • 981 441 008 Servizos Sociais
 • 981 440 308 Escola Infantíl
 • 667 129 334 Información á muller
 • 061 Ambulancia
 • 981 451 251 Centro de Saúde
 • 981 440 033 Urxencias Saúde
 • 981 440 344 Cultura
 • 981 440 024 Conservatorio
 • 981 102 562 Biblioteca
 • 981 452 602 Polideportivo
 • 981 450 005 Guardia Civil
 • 065 Transporte Adaptado
 • 981 440 643 Piscina Municipal
 • 981 453 198 Recadación
 • 667 129 305 O.M.I.C
 • 981 453 226 Xulgado de Paz
 • 981 453 189 Televisión Local
 • 981 453 188 Radio Local
 • 112 Emerxencia e Bombeiros