Discapacidade

O Departamento de Servizos Sociais asesora e axuda cos seguintes trámites:

  • Solicitude do certificado de discapacidade.
  • Información sobre as vantaxes do certificado.