Muller

CENTRO DE INFORMACIÓN Á MULLER

A Concellaría de Servizos Sociais a través do CIM ofrece orientación, información e apoio co obxectivo de favorecer a igualdade de xénero. Pretende tamén facilitar a orientación social, xurídica e psicolóxica á muller que padece especiais dificultades e, nos casos de malos tratos, prescribe tratamentos especializados.

Ofrécese asesoramento, realizan o diagnóstico da situación familiar e fan un seguimento personalizado, dende distintos ámbitos, para intentar solucionar os problemas das usuarias deste servizo.

  • Atender e dar orientación social, jurídica e psicológica á muller que padece especias dificultades como malos tratos, violacións ou agresións sexuais.
  • Facer o diagnóstico da situación e facilitar, , cuando sea preciso, o acceso ós recursos especializados (casa de acollida para mulleres maltratadas e outros alojamientos alternativos)
  • Sensibilizar e concienciar á sociedade da incidencia destas problemáticas e mellorar o seu tratamento colectivo.
  • Facer o seguemento, de forma coordinada, entre todos os profesional do equipo.
  • Realización de obradoiros: autoestima, memoria…
  • Outros trámites: Ruptura matrimonial