Programas Básicos

Os servizos sociais de atención primaria son aqueles que teñen por obxecto promover o desenrolo do benestar social básico de todos os ponteses e pontesas mediante o fomento da acción social.

Dende os Servizos Sociais do Concello das Pontes realizanse os seguintes programas:

Informase ós monteses sobre os dereitos e recursos en materia de serviços sociais e ofrécese orientación e asesoramento sobre problemáticas específicas.
Consiste en prestar un conjunto de actuación desde unha perspectiva integral e normalizadora en situacións mas que a persona teña limitada a súa autonomía personal ou en casos de desestructuración familiar.

  • Proxecto de intervención familiar
  • Proxecto de axuda a domicilio
Consiste en previr situacións de marxinación.
Para iso realízase un estudo das súas causas buscando a integración e participación no medio social das persoas ou grupos desfavorecidos.
Programa dedicado a familias que teñen unha situación de desestruturación familiar e necesitan unha intervención específica e global en todos os aspectos relacionados con vida familiar, social, educativa, co fin de garantir os dereitos dos menores.